Priser

Maderup og Omegns Vandværk

.. vand er sundt ..

 

Takstblad gældende for 2017.

 

Anlægsbidrag:

Hovedanlægsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)

2990,00 kr.

Stikledningsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed) 9000,00 kr.

 

Forsyningsledningsbidrag 6000,00kr.

 

Tilslutningsafgift udenfor eksisterende forsyningsområde

(11.990,00 kr. + tilbud på forsyningsledning)

 

Faste afgifter:

Afgift pr. år pr. bolig 800,00 kr.

 

Afgift pr. kbm. 4,00 kr.

 

Afgift til staten 5,00 kr.

 

Gebyr for:

Rykkerbrev 50,00 kr.

 

Lukkebrev 75,00 kr.

 

Lukning for vand 400,00 kr.

 

Genåbning for vand 600,00 kr.

 

Manglende/for sen indsendelse af måleraflæsningskort 300,00 kr.

 

Alle prisangivelser er ekskl. moms

 

Udskiftning af måler, som følge misligholdelse, sker efter regning.

 

Årsopgørelse og aconto opkrævning udsendes i april til betaling senest 15. maj.

 

Ved manglende betaling er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyning.

 

Genåbning kan først finde sted når skyldige beløb og gebyrer er betalt.

 

Det er grundejeren der er ansvarlig for betaling af alle afgifter.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved