Hjem

Maderup og Omegns Vandværk

.. vand er sundt ..

Generalforsamling:

Bestyrelsen har afholdt generalforsamling, d. 14.03.2019 kl 19.30 i Særslev Forsamlingshud. Dagsorden var i.flg. vedtægter.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Resultatet heraf blev at Ulrik W.K. overtog formandsposten og Ulrik B. er nyt bestyrelsesmedlem overtog efter Brian K. dog ikke Formandsposten.


FLYTNING:

Flytning meldes elektronisk via Administrationsservice Fyns hjemmeside; www.asfyn.dk - i bunden findes feltet "meld flytning"


___________________________________________________________________________


Nyeste nyt


Det du skal vide lige nu, er der lukket for vandet, bliver det lukket inden for de næste timer etc.


___________________________________________________________________________

05.03.2019

Der har været strømafbrydelse i Særslev, dette har betydet afbrydelse af vandet, da I er forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

25.02.2019

Der bliver søgt efter utæthedder på Westergårdsvej, nørreløkke og Hjortbjergvej, hvilket kan betyde uregelmæssighedder i vandforsyningen i området.

Venligst Bestyrelsen, vi beklager generne.

___________________________________________________________________________

24.02.2019

Det er igen ved at være tid til frostvejr, hvilket betyder frostsprængte rør.

Husk at tjek Jeres rør, det gør tit og ofte mere skade end gavn at have frostsprængte rør.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

21.02.2019

Der bliver indkaldt til generalforsamling i Særslev Forsamlingshus i den lille sal, d. 14.03.2019 kl. 19.30. og den kommer selvfølgelig ugeavisen.

Kom og vær med til at præge situationen i Jeres vandværk, Jeres medbestemmelse betyder meget og medbestemmelse er ikke af vejen.

Det vil glæde os at byde Jer alle velkommen.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

24.01.2019

Der har været strømafbrydelse i Særslev, dette betyder vandafbrydelse på hele vandsystemet for Maderup og Omegns Vandværk.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

19.01.2019

Generalforsamling d. 14.03.2019 kl. 19.30.


___________________________________________________________________________

31.12.2018

I ønskes alle et rigtig god og lykkebringende nytår har fra vandværket.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

28.11.2018

Det er igen ved at være tid til frostvejr, hvilket betyder frostsprængte rør.

Husk at tjek Jeres rør, det gør tit og ofte mere skade end gavn at have frostsprængte rør.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

25.12.2018

Vi vil gerne være bedre til at kunne informere vores medlemmer af vandværket, derfor har vi en lille bøn til alle dem på Facebook. Gå til Jeres naboer og bed dem koble op på facebook og tilmeld sig til vandværksgruppen.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

21.07.2018

Venligst behersk forbruget af vand, også til vanding i haven.

Vi henleder til at man holder sig fra at vande i haven. Vandværket kører i forvejen næsten på fuld tryk, og hvis der skal vandes have også er der ikke kapacitet nok til alle.

Venligste sommerhilsner

bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

11.06.2018

Da der skal etableres en stophane i området, vil der blive lukke for vandet i dag imellem kl. 12.30 og 16.00

Beklager de gener det måtte give.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

23.04.2018

Der er i disse dage eftersyn på forsyningsrør, ventiler og stophaner. Derfor vil der kører en bil rundt fra Leif Koch i området.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

23.03.2018

Der vil i nat, være uregelmæssigheder i vandforsyningen da vi lukker og åbner for forskellige områder.

Håber I kan bære over med os.

Venligst bestyrelsen.

____________________________________________________________________________

16.03.2018

Vær venlig at tjek Jeres vandrør efter i "sømmene" efter frosten er aftaget. når rørene er tøet kan der komme meget vand ud af et frostsprunget rør.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

15.03.2018

Der er fundet et frostsprunget rør i Maderup, hvilket formentlig var årsag til det meste af overforbruget.

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

15.03.2018

Vi har et temmeligt stort over forbrug på vandværket. vær venlig at tjek jares udhuse, skure, garager osv for frostsprungne vandrør, så vi kan få lukket overforbruget.

venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

30.01.2018

Der lokaliseret et større brud på Kosterslevvej, derfor vil der blive lukket for vandet til Kosterslev i en kortere periode

Beklager generne

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

31.12.2017

Rigtig godt og lykkebringende nytår til Jer alle.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

20.12.2017 

I forbindelse med overgangen til levering fra Særslev-Hemmerslev Vandværk,skal der kobles en vandmåler ind på beredskabsforbindelsen mellem de to vandværker, derfor vil der blive lukket for vandet på hele Maderup og Omegns Vandværks forsyningsledning.

Dette sker torsdag d. 21 december fra ca. kl. 08.00 til ca. kl. 12.00

Vvs'eren har lovet at gøre det så hurtigt som muligt,

Vandværket beklager de gener der måtte følge.

De venligste hilsner

Vandværket

___________________________________________________________________________

26.11.2017

Det er med stor beklagelse at vi må meddele at vi har fået konstateret en overskridelse af Desphenyl-Cloridation i seneste vandanalyse, foretaget i uge 47-2017.

Prøven viser 0,34 microgram pr. liter vand.

Grænseværdien er sat til 0,1 microgram pr. liter vand.

Som konsekvens af dette resultat, har vi koblet Maderup og Omegns Vandværk fra og koblet vores nødforsyning til, fra Særslev Hemmerslev Vandværk (konstateret Cloridazon-fri i uge 40 2017).

Der er iøvrigt omdelt informationsmateriale i jeres postkasser, her vil I kunne læse meget mere om ovenstående.

Der vil endvidere blive informeret på vandværkets hjemmeside www.maderupvand.dk om dette samt, hvad der skal og vil ske fremadrettet.

Vi håber på Jeres forståelse og ser frem til fortsat et godt samarbejde.

Venligste hilsner

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

28.06.2017

Der fundet utæthedder på Møllevej, det betyder der bliver lukket for vandet i området nogle timer i dag.

Venligst Bestyrelsen, vi beklager.

___________________________________________________________________________

12.06.2017

Der er fundet en utæthed på Hjortbjergvej, hvilket medfører uregelmessigheder i vandforsyningen i nogle timer i dag.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

30.05.2017

En lokaliseret utæthed i Kosterslev betyder lukning af vandet her i formiddag i nogle timer.

Beklager

Venligst vandværket

___________________________________________________________________________

19.05.2017

Der er en defekt måler på Kosterslev-linien som vil blive skiftet i dag. Det skulle tage ca. 1/2 time og arbejdet går igang ca. kl. 09.00

Beklager de gener det måtte forvolde.

Venligst bestyrel

___________________________________________________________________________

15.05.2017

Der er fundet utætheder i Sdr. Esterbøl, hvilket vil betyde lukning af vandet nogle timer.

Beklager generne

Venligst bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

25.04.2017

Der arbejdes til stadighed på at finde lækager på vores ledningsnet. I den kommende periode vil vi teste rørstrækningerne om natten, hvor forbruget er mindst og, hvor det er nemmest at se forskellene når der lukkes for de enkelte strækninger.

I nærmeste fremtid vil en ekspert i lækagesøgning, ved hjælp af lytteudstyr, teste forsyningsledningerne.

Alt dette er for ikke at grave forsyningsledningerne op i "blinde" så vi kan spare på omkostningerne.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

13.02.2017

Der vil blive afbrudt for vandet onsdag d. 15.03.2017

Afbrydelsen vil ske efter 08.30 og der kan ikke forventes vand før middag.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________


09.02.2017

Der indkaldes til Generalforsamling d. 23.03.2017 kl. 19.30 i Særslev Forsamlingshus i stuerne.

Dagsorden er i flg. vedtægterne.

Officiel indkaldelse vil ske igennem ugeavisen.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

27.01.2017

Vandafbrydelse på Kosterslev-linien grundet overgravning af forsyningsledningen.

Beklager generne det medfører

Venligst bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2017

Der vil de næste 3 uger være uregelmæssigheder i vandforsyningen, grundet den nye forsyningsledning der etableres imellem vandværket og Kosterslev.

Vi beklager de gener det måtte medfører.

Venligst bestyrelsen

___________________________________________________________________________

13.01.2017 GODT NYTÅR.

Der er oprettet en Facebook-gruppe med samme navn som vandværket.

Kom medi gruppen og få beskeder hurtigt og nemt den vej. siden vil blive brugt til oplysninger ved f.eks. uregelmæssigheder på vandet i forbindlese med utætheder, rørsprængninger, strømafbrydelser osv.

Venligst Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

Copyright  ©  All Rights Reserved