General info

Tjek vandmåleren jævnligt


Vi opfordrer alle til jævnligt at aflæse måleren, for i tide at opdage evt. brud - toilet der løber- vandhane der drypper etc.
Se om måleren står helt stille, når der ikke er noget forbrug.
Det er forbrugerens eget ansvar og er det registreret på måleren, er vandværket nødt til at fakturere.Analyser


Alle analyser foretages af akrediteret analyseselskab.

Vandkvalitet - En lille forklaring:

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket.

Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. Følgende parametre er i kontrollerne der udføres i forbindelse med oppumpning, filtrering og levering af vandet:


Gruppe A-parametre:

E. coli, Coliforme bakterier, Kimtal v. 22 grader Celsius, Farve, Turbiditet, smag, lugt, pH, Ledningsevnen samt Jern.


Gruppe B-parametre:

Microbiologiske, Kemiske og Indikatorparametre.


Driftskontrol afgang vandværk.


Boringskontrol.


Tidsintervallerne er som følger:


Gruppe A: Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger.   Normalt tages der prøver hver 3. måned. 

Gruppe A: Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket.      Normalt tages der prøver hver 3. måned.

Driftskontrol af vandværket                                                                           Normalt udføres kontrollen 1 gang årligt.

Boringskontrol: Råvandsanalyser.                                                                  Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.Eftergivelse af vandafgift


Vandspild kan blive en dyr oplevelse.

Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, har man muligheden for, at få refunderet både vandafledningsafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, samt en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden, for dokumentation af at vandet ikke er løbet i kloarken.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen, og eftergivelse af kravet
Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug, tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Vandværket skal opbevare de godkendte ansøgninger, som dokumentation overfor SKAT, ligesom ansøgningerne  indgår i vandværkets regnskab.


Vandets Hårdhed


Vandets hårdhed betragtes som hårdet vand svarende til ca. 15 dH.


Drift af vandværket


Vandværket er drevet af frivillige, der kan derfor ikke stilles nogen sikkerhed for, at man kan komme i kontakt med bestyrelsen i dagtimerne.


Vandværkets regulativ


Vandforsyning og vandværker - Nordfyns Kommune


Se vandrør vores anlæg i jorden


https://www.kortviser.dk/Default.aspx?username=MaderupVVforbruger&forcelogout=true&persistentlogin=false