Information

.. vand er sundt ..

Maderup og Omegns Vandværk

Nyheder


Er der opdatering ift. vandværkets drift, ændringer i regler etc. vil dette kunne læses herunder

Nyheder:


2018

Vandværket arbejder på at finde løsninger på pesticidproblematikken. Vi forsynes stadig fra Særslev Hemmerslev Vandværk. Perioden er stadig ukendt.

Desuden arbejdes der tilstadighed på at få lukket utæthedder på de gamle PVC-ledninger i hele forsyningsområdet.


2017

Der sidst i november koble.t om til beredskabsdrift, så vi fra nu af vil blive forsynet fra Særslev Hemmerslev Vandværk. Perioden for denne drift er endnu ukendt


2016

Vandværket har her i efteråret udskiftet vandledningen fra vandværket til Kosterslev.


Copyright  ©  All Rights Reserved