Priser

.. vand er sundt ..

Maderup og Omegns Vandværk


Takstblad gældende for 2019.


Anlægsbidrag:


Hovedanlægsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)           kr. 2.990,-                                                                                   

Stikledningsbidrag (betales pr. ejendom/lejlighed)          kr. 9.000,-     


Forsyningsledningsbidrag                                    kr. 6.000,-Tilslutningsbidrag udenfor eksisterende forsyningsområde    kr. 11.990,-

(+ tilbud på forsyningsledning)


Faste bidrag:

Bidrag pr. år pr. bolig                                     kr. 800,-


Bidrag pr. kbm. ved forbrug mindre end 1000 kbm.            kr. 5,50-


Bidrag pr. kbm. ved forbrug over 1000 kbm.                  kr. 4,50-


Afgift til staten                                           kr. 5,-


Gebyr for:

Rykkerbrev                                                  kr. 50,-


Lukkebrev                                                   kr. 75,-


Lukning af vand                                             kr. 400,-


Genåbning af vand                                           kr. 600,-


Manglende eller for sen indsendelse af måleraflæsning       kr. 300,-Alle prisangivelser er ekskl. moms


Udskiftning af måler, som følge misligholdelse, sker efter regning.


Årsopgørelse og aconto opkrævning, udsendes i april til betaling senest 15. maj.


Ved manglende betaling, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyning.


Genåbning, kan først finde sted når skyldige beløb og gebyrer er betalt.


Det er grundejeren, der er ansvarlig for betaling af alle bidrag og afgifter.
Copyright  ©  All Rights Reserved